Søg
Close this search box.

Et teknologisk spring frem for Vald. Birn

Landets største jernstøberi, Vald. Birn A/S i Holstebro, opgraderede i sensommeren 2011 sit pulvermaleanlæg med GEMA’s nyeste teknologi på området.

Effekten har været markant. Den nye Magic Compact pulvermalekabine med det nye OptiCenter pulverkøkken erstatter et pulveranlæg med en stålkabine. Her kørte Vald. Birn førhen alle deres farver.

Målsætningen ved at opgradere var at opnå større fleksibilitet samt en bedre udnyttelse af produktionen. På det nye anlæg gennemføres farveskift i dag på 15 minutter, og målsætningen er at komme tættere på de ønskede 12 minutter. På det gamle anlæg tog det 90 minutter.

Vald. Birn kører ofte lange serier og der gennemføres to farveskift pr. døgn, så besparelsen på 75 minutter pr. farveskift kan virkelig ses.

Vi vinder 2½ timers produktionstid hver dag. Vi producerer 24 timer i døgnet mandag til fredag, så vi har fået mere end 12 timers ekstra kapacitet til rådighed. Det betyder rigtig meget i penge, effektivitet og for vores konkurrenceevne“, siger PTA chef Henrik Telling, Vald. Birn og fortsætter: “Produktionen kan tilrettelægges med en konstant conveyor-hastighed, og vi kan fylde op og producere løs“.

OM VALD. BIRN A/S

Vald. Birn har 460 medarbejdere i Holstebro og 800 i koncernen.

Der arbejdes i treholdskift mandag til fredag.

Jernstøberiet producerer og overfladebehandler støbegods hovedsageligt til tysk- og svensk automobilindustri.

Nyudviklet pulverkøkken

Det nye anlæg er også miljømæssigt bedre.

Den cirkulerende pulvermængde er meget lille. Et nyudviklet pulverkøkken cirkulerer kun omkring to til tre kilo pulver – mod 50 kilo i det gamle anlæg. Mindre pulvermængde i arbejde betyder nemmere rensning og mindre spild.

“Samlet set har vi indtil nu opnået en reduktion i pulverforbruget grundet bedre opdækning, mindre spild samt bedre recirkulation. På sigt  forventer vi en yderligere optimering af det nye anlæg – det har jo kun været i drift i knap fire måneder”, udtaler Henrik Telling videre. “Også arbejdsmiljøet er forbedret. Vi har mindre støv og pulver på forkerte  steder”, supplerer han.

Det nye anlæg er leveret med pulvercentret OptiCenter, et nyt pulverhåndteringssystem, der overvåger og styrer mængden af pulver til pistolerne. Desuden blandes det friske pulver med  det recirkulerede pulver fra cyklonen. Alt foregår næsten støvfrit og uden mulighed for forurening af det sprøjtede pulver. Og farveskift gøres næsten automatisk ved tryk på en finger-touch skærm.

Bedre opdækning sparer håndarbejde

Selve pistolerne er også forbedret. Opladningen af pulveret styres automatisk og sikrer en bedre opdækning – selv på vanskelige felter som inde i hjørner og på ombukninger. “Før måtte vi indstille dyser/ river manuelt ved hvert emneskift for at få den rette kvalitet. Styringsenheden, som vi har købt sammen med de nye pistoler, har reduceret det manuelle arbejde betragteligt og sikrer en flot finish og lagtykkelse. Det nye anlæg er et stort skridt fremad”, siger Henrik Telling.

Komplet anlæg med fordele

Vald. Birn skiftede til et komplet nyt anlæg inklusive styringsenhed.

I kabinen arbejder de nye automatiske OptiGun pistoler. De arbejder fuldautomatisk og styringen tilpasser afstanden til emnerne, åbner for det nødvendige antal pistoler og doserer pulvermængden ud fra de værdier, som på forhånd er tastet ind. Kunststofkabinen har fået en flad bund med spjæld til at justere suget på kabinen. Farveskift er enkelt og sikkert.

Pumper, injektorer, pulverboks, slanger og pistoler renses automatisk. Kabine samt cyklon renses automatisk for den største mængde pulver. Medarbejderne skal dog overvåge renseprocessen og manuelt slutrense kabinen.

Første anlæg i Danmark

“Vald. Birn er vores første installation med det nye OptiCenter pulverkøkken”, siger teknisk direktør Finn Christensen, GA Hansen, som forhandler GEMA i Danmark, Sverige og Norge. “Vi er meget tilfredse med Vald. Birns resultater”, fortsætter direktøren. Anlægget er schweizisk kram, når det er bedst og et stort teknologisk spring frem.

GA Hansen har installeret anlægget og har haft ansvar for at uddanne Vald. Birns medarbejdere i betjeningen. Styringen blev indlært på to dage.

Har du brug for rådgivning om udstyr til overfladebehandling?
Kontakt os - så tager vi en snak om hvad vi kan hjælp jer med
Scroll to Top