Søg
Close this search box.

Manuelle maleanlæg

Manuelle maleanlæg giver fleksibilitet

Manuelle anlæg er en optimal løsning når der er et stort behov for fleksibilitet.

Det kan være fleksibilitet i form af:

Maleanlæg til træ

Manuelle maleanlæg kræver menneskelig arbejdskraft

Når maleanlægget er manuelt, lader vi mennesker gøre hele arbejdet.

Derfor er det vigtigt at løsningen lever op til de ergonomiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige krav der eksisterer på området.

Samtidig er det også vigtigt at holde sig for øje om arbejdstagerne i området er af en sådan beskaffenhed at de har mod på/lyst til, nu og i fremtiden, at udføre det manuelle stykke arbejde.

Modsat når vi laver fuldautomatiske maleanlæg hvor traverser og robotter udfører arbejdet., er vi ikke på samme måde afhængig af en ensidig manuel arbejdskraft.

Uanset om man bruger manuel eller automatisk maleanlæg er det meget vigtigt at betjeningspersonalet altid er påført de korrekte og lovpligtige personlige værnemidler. Hos G.A. Hansen har vi naturligvis altid fokus på dette punkt og vi vil meget gerne rådgive vores kunder om det korrekte valg og brug af beskyttelsesudstyr.

Manuelt- eller automatisk maleanlæg?

Et maleanlæg behøver hverken at være fuldt manuelt eller fuldt automatisk.

Del-elementer af de to former kan indpasses sammen så der opnås den bedste udnyttelse af økonomi, arbejdskraft og kapacitet.

Vi har hjulpet virksomheder der ikke var fuldt bevidste om deres behov endnu, til den rette løsning.

Har du brug for rådgivning om udstyr til overfladebehandling?
Kontakt os - så tager vi en snak om hvad vi kan hjælp jer med

10 overvejelser du skal gøre dig inden du investerer i et maleanlæg

Scroll to Top